Cookie Consent by Free Privacy Policy website ČRS MO Tovačov

Dodatek BPVRP 2020


DODATEK pro rok 2020 MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva Na rybářských revírech ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě, platí pro rok 2020 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1. 1. 2016, ve znění pozdějších dodatků, Soupis revírů k územní povolence vydaný s platností od 1.1. 2017 a tento dodatek: BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené územní konferencí delegátů ČRS pro Severní Moravu a Slezsko dne 30. 7. 2019.


1. Úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Pro krátkodobé povolenky platí následující limity úlovků uvedených druhů ryb nebo jejich kombinace: týdenní 4 ks, 14denní 6 ks, měsíční 10 ks.
2. Úlovek ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) je omezen na 5ks denně, 15 ks týdně
3. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor evidence docházek a úlovků uvedený v tomto dodatku.
4. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma – nebo jejich kombinace) končí denní lov.
5. Nejmenší lovná míra lipana podhorního je zvýšena na 35 cm, lína obecného na 25 cm, okouna říčního na 15 cm.
6. Na všech revírech je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.
7. Na všech revírech platí zákaz vyvážení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak. Pokud je na revíru vyvážení povoleno, jsou lovící povinni respektovat příslušná ustanovení v popisu uvedená.
8. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa. Je zakázáno provádění úprav břehů a zásahů do porostů. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.
9. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.
10. Na některých revírech platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis revírů a www.rybsvaz-ms.cz:
10a. Pokyny a nařízení uvedená v soupisech revírů jsou nedílnou součástí BPVRP.
10b. Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená v popisu revírů, na stránkách www.rybsvaz-ms.cz a na informačních tabulích (tyto údaje musí být uvedeny též na stránkách www.rybsvaz-ms.cz , kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit.)
10c. Na základě rozhodnutí MZe ČR ze dne 27.5. 2019, platí na níže uvedených revírech výjimka z denní doby lovu od 00:00 – do 04:00 hod. od 16.6. do 31.8. 2020: 471 200 Slezská Harta 1A ( č.j. rozhodnutí 28313/2019-MZE-16232) a 471 084 Olše 3A – nádrž Větrov (č.j. rozhodnutí 28316/2019-MZE-16232)
10d. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů: 1× v období od 1.1. do 30.6. a 1× od 1.9. do 31.12. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.
11. V případě lovu po setmění (tj. v době 1 hodinu po západu slunce až 1 hodinu před východem slunce), je povinné osvětlení místa lovu. K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo.
12. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s řádně vylepenou vlastní fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
14. Dle výjimek udělených OOP je na revírech územního svazu povolen lov jelce jesena a mníka jednovousého. Lovící jsou povinni respektovat dobu hájení a nejmenší lovné míry.
15. S platností od 1.1.2020 je ustanovení pro revíry s omezenou docházkou zrušeno s výjimkou revírů, jejichž uživatelem je místní organizace.
© 2013 ČRS MO Tovačov